Biludlejning lejebetingelser

Når du lejer en bil hos Djarlo Automobiler A/S er det i henhold til følgende betingelser:

 

1.     Bilen returneres på det aftalte tidspunkt og sted med alt tilbehør intakt.

 

2.     Bilen er afleveret i god stand til lejer og denne erkender, at være ansvarlig for bilen i lejeperioden.

 

3.     Bilen må ikke benyttes:
a) til person- eller godstransport mod betaling.
b) til at trække eller slæbe andet køretøj eller   påhængsvogn.
c) til kørsel uden for fast vej eller plads.
d) til motorsportsarrangementer eller på steder, hvor undervognen kan beskadiges.
e) af personer som er under påvirkning af spiritus, narkotika, medicin m.v. (jvf. færdselsloven § 53 og 54).
f) af personer, som ikke er godkendt af udlejer og ikke påført denne kontrakt med kørekortnummer. Lejer er i den forbindelse ansvarlig for, at dette ikke sker.
g) til kørsel på losse/genbrugsplads, uden aftale med udlejer.

 

 1.       Lejer betaler:
   
  a) bøder eller anden juridiske krav, herunder advokatsalær, inkassosalær etc. I forbindelse med parkerings-, færdsels- eller anden lovovertrædelse begået af lejeren i lejeperioden, med undtagelse af tilfælde, hvori udlejer bærer skylden betales af lejer.
  b) skader på bilen, som ikke dækkes af bilens forsikring.
  c) enhver omkostning i forbindelse med skader, hvor lejer/med-lejer har overtrådt færdselslovens § 53 og 54 (jvf. Pkt. 3 e).
  d) lejeren hæfter endvidere med kr. 100,- pr. dag i liggedagsafsavn til udlejeren for den periode bilen er under reparation.

 

 1.      Selvrisiko og forsikring mod selvrisiko ved skader på lejebil.
  Selvrisiko pr. skadesbegivenhed: kr. 5000.
  Der kan tegnes en forsikring mod selvrisiko til kr. 75,00 pr. dag.

 

 1.      Ved enhver usædvanlig anvendelse (herunder transport af husdyr) forbeholder udlejer sig ret til at fakturere lejer/med-lejer for alle udgifter til rengøring og istandsættelse.

 

7.     Det er ikke tilladt at ryge i udlejningsbilen.

 

 1.      Lejer er forpligtet til, at returnere udlejningsbilen samme dag som lejeaftalen udløber, modsatfald fakturerer Djarlo Automobiler A/S lejer i henhold til den ovenstående anførte leje.

 

9.     Bilens kilometertæller er plomberet. Ved brud på plombering foretages en politianmeldelse og udlejer forbeholder sig desuden ret til at fakturere lejer/med-lejer for alle udgifter til reparation.

 

10.  Lejere og godkendte med-lejere er dækket af en lovpligtig motorkøretøjsforsikring, der opbevares hos udlejer.

 

11.  Ved færdselsuheld er lejeren/med-lejeren forpligtet til:
a) at udfærdige fyldestgørende skadeanmeldelse.
b) meddele navn og adresse på implicerede parter samt vidner.
c) ikke overfor modpart at anerkende skyld i det skete.
d) ikke at forlade den lejede vogn uden fornødent hensyn er taget til beskyttelse af vognen mod yderligere overlast.
e) omgående at underrette henvendelse til:
Djarlo Automobiler A/S tlf.: 49 18 44 18.
Mail: 
djarlo@djarlo.dk

 

12.  Lejer anerkender at udlejer ikke er ansvarlig for tabte eller glemte genstande, som er efterladt eller transporteret i bilen.

 

13.  Udlejeres betalingsbetingelser er netto kontant. Betaling skal finde sted, som angivet på udlejers faktura. Udlejer forbeholder sig ret til at fakturere rente af alle forfaldne lejebeløb med den gældende procesrente pr. påbegyndt måned.

 

14.  Udlejer har truffet alle forbehold med henblik på at undgå mekaniske fejl ved bilen. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejer ikke ansvarlig herfor, og ej heller for eventuelle følger heraf. Når bilen ikke bruges, skal den altid holdes låst.

 

 

Når du underskriver lejekontrakten accepterer du de ovenstående betingelser.